» Lani Ninebe Ambit Aret > Uncategorized > , ,

 Length: [361] words. Views: 1,177

Lani Ninebe Ambit Aret

Nit ninagalo-ninogoba, ninombomuni yate pinanggarak ambe iya wonage ti "ninendage" ti aret. Indonesia inone paga "identitas diri" yogwe menggarak.

"Identitas diri" nogo nit yate pugu porogo wonogwe me, ninombonuni nen ninenggim pinuk nagarak ti aret me, nit nen endage ambe tonogo pii nagak erit nogwe kero pipak aruwam waruwok. Ti'nuk it ap erekem nen unggwi wogo logmunggarik,

  • Kit Lani lek o, Kit Lanny Jaya o,
  • Kit Lani lek o, Kit Puncak Jaya o,
  • Kit Lani lek o, kit Puncak o,
  • Kit Lani lek o, Kit Jayawijaya o,
  • Kit Lani lek o, Kit Mamberamo Tengah o,
  • Kit Lani lek o, kit Tolikara o,

Yo'niranet woramungga-woramungga age yogok ngge yi nagun kinenu?

  • Kit Lani lek o, Kit Papua o,
  • Kit Lani lek o, Kit Orang Gunung o,
  • Kit Lani lek o, Kit Indonesia o,

Erogo pinani nagun.

Wam waruwok nduk nanggop ekwe monggotak wologwe yi?

Lek mbakak-lek mbaka ndu'nduk mbawok eke, eogo? Ndu'duk epinuk, mbingga wogogwe, at anggo worak one yoge, eke kenok, at o'nggo one yoge iniki tagin age mo'mot wim paga inokwe menggarak.

Ndu'nduk ekibabunuh nogwe ti kinegen kogwe a?

O endage Administrasi Pemerintahan, wilayah negara ambi tonggak nage kagak, ninanebenu perak Lani nogo itok mondok logowak nduk, nit enege yogondak nda'nogorak nen, niniki worak a'nuk yate peregwarak ninendage Lani yi pipak aruwam waruwok.

Ap inambik nen ambe tonggak, ye yagak nde yagak nogwe kenok, nit nen niniki worak a'nduk,

  • "An Lani o", nde kabupaten endage ye tonggak nde tonggak erit nanip op aret kit o yi waganegutak me, op aret kwe, nendage perak "Lani" ti mondok patogo logi o,

yinuk nit ap aret me, nit mendek "identitas" nogo mbogola negen inambe paga ya pegak nda pegak eriyak lek.

Togop ake yinuk, blog yi ekorak o.

Togop me, nit Lani mendek yi awi ndi awi wongwe nogo, blog yime Lani wone paga "artikel" ambi banogo kenok, "saran-saran" ambi yurak kenok, apit erogo "komentar" blog yi paga eriyak op mban, egu email eriyak op mban. Email ebe yi: info@lani.one

Wa, Wa, Wa!