Archives:  » Category » Ninalik Ariyak Wone

 results 1 - 1 of about 1 for . (0.396 seconds) 

Ninalik Ariyak Wone

Korneles Kogoya: Nit Jawa Bali Wonogwe me, ninebe O Kenagan nogo paga ogorik kwe, Wone Ninalik Ariyak Wone Nanggop Kagan?

Wa. Ye ebet aret yagan. Kit Jawa inom, Bali inom ogotik ti O Kenagan (Dunia 3) paga ogotik. Ti ebet aret yagan. Nde wone ambe ninalik ariyak wone yagandak ti, kit enege nen kiniki koniyak, ninalik a’nuk kenok Dunia 1 erugun a, Dunia 2 erugun a, Dunia 3 erugun a?   It Indonesia mendek “cita-cita […]