(sp_faqs) > 

 Length: [164] words. Views: 0

Korneles Kogoya: Nit Jawa Bali Wonogwe me, ninebe O Kenagan nogo paga ogorik kwe, Wone Ninalik Ariyak Wone Nanggop Kagan?

Wa. Ye ebet aret yagan. Kit Jawa inom, Bali inom ogotik ti O Kenagan (Dunia 3) paga ogotik. Ti ebet aret yagan.

Nde wone ambe ninalik ariyak wone yagandak ti, kit enege nen kiniki koniyak, ninalik a'nuk kenok Dunia 1 erugun a, Dunia 2 erugun a, Dunia 3 erugun a?

 

It Indonesia mendek "cita-cita adil dan makmur" eregawarak nogo mukok nogwe-nogwe erumunggarak kwe, egu paga ambi kaa nagun lek yogorak nogo me, nit ninalik ariyak kenok mabin ngge purak, "adil makmur togop logorak ake rugun a?" ti kit Elege Lani mendek nen konumunggup. Nde adil makmur aret kenok ti, purom yi niyo eyongga kinebi-kineba ekwe, ye mendek nde mendek kinebi-kineba erit nogwe logonet, "adil makmur" nogo kagun mba'nuk ye nde apit "korban" erugun. Epinuk, "adil makmur" wage lek aret kenok, maluk ta oba pii nawi, nit ninombowe nen ninagi'ndok kambugun. "Negara" ekwe inenggo'lek kagak eregwarak me, ndugwi yi ninebi aa!" yogwe logogun. Indonesia ekwe ti ninegen paga kogwe yi aret me, pipatuwok. Wa Wa wa!

Wa wa